Списък на някои дейности извършвани в сервиза на ГЕО-Иванов ООД, София

Тотални станции и далекомери:
1. Ремонт и настройка на тотална станция.
2. Зареждане на нов системен софтуер на тотална станция.
3. Профилактика на тотални станции, включващо:
- Проверка за състоянието на инструмента;
- Почистване и смазване на фокусиращия механизъм;
- Почистване и смазване на механиката;
- Почистване и юстировка на оптиката;
- Проверка и настройка на колимачната и индексната грешка;
- Проверка и настройка на компенсатора;
- Електронен тест и настройка на EDM;
- Издаване на сертификат.
4. Зареждане на нова приложна програма в тотална станция.
5. Възстановяване на изтрита приложна програма.
6. Презареждане на всички приложни програми.
7. Инициализация на тотална станция.
8. Ремонт и настройка на REC модул.

Автоматични и дигитални нивелири:
1. Профилактика и настройка на нивелири.
2. Ремонт на автоматични и дигитални нивелири.
3. Смяна на компенсатор и настройка на нивелири.
4. Инициализация на дигитални нивелири.

Геодезически GPS системи:
1. Ремонт и настройка на приемник и контролер.
2. Актуализиране (upgrade) на системния софтуер GPS1200.
3. Презареждане на системния софтуер на GPS200 и GPS500.
4. Актуализиране (upgrade) на системния софтуер на GPS500.

Най-нови продукти

Комплект за нивелация ALTAS

НОВО

Дигитално измервателно колело TERRA 12

НОВО
GIS система South N60

N60

НОВО
Безпилотен летателен апарат SkyCruiser FLYme / A22 / A22-Plus

SkyCruiser FLYme / A22 / A22-Plus

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

Galaxy G3 (1598/1760)

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

Galaxy G7 (1598/1760)

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

South Inno 7

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система. South G6 навлиза в ново поколение на геодезическо измерване, където всичко става лесно и интуитивно. Приемника South G6 е оборудван с инувативната IMU (Inertial Measurement Unit) компенсацията на наклона вече не е проблем, дори в близост до силни магнитни полета. Концентрирайте се върху работата си и оставете на нас калибрирането.

Galaxy G6 (BD970)

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система. South G6 навлиза в ново поколение на геодезическо измерване, където всичко става лесно и интуитивно. Приемника South G6 е оборудван с инувативната IMU (Inertial Measurement Unit) компенсацията на наклона вече не е проблем, дори в близост до силни магнитни полета. Концентрирайте се върху работата си и оставете на нас калибрирането.

Galaxy G6 (BD990)

НОВО
Лазерен далекомер Leica DISTO S910

Leica DISTO S910

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система. South G1plus навлиза в ново поколение на геодезическо измерване, където всичко става лесно и интуитивно. Приемника South G1plus е оборудван с инувативната IMU (Inertial Measurement Unit) компенсацията на наклона вече не е проблем, дори в близост до силни магнитни полета. Концентрирайте се върху работата си и оставете на нас калибрирането.

New G1 Plus (BD970)

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система. South G1plus навлиза в ново поколение на геодезическо измерване, където всичко става лесно и интуитивно. Приемника South G1plus е оборудван с инувативната IMU (Inertial Measurement Unit) компенсацията на наклона вече не е проблем, дори в близост до силни магнитни полета. Концентрирайте се върху работата си и оставете на нас калибрирането.

New G1 Plus (BD990)

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

Galaxy G1 (BD970)

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

Galaxy G1s

НОВО
Тотална станция с андроид South A1

South A1

НОВО
Тотална станция South серия N9/N7

South серия N9/N7

НОВО
Тотална станция South N8

South N8

НОВО
Тотална станция South N6

South N6

НОВО
Контролер таблет South X80

South X80

НОВО
Лазерен bluetooth далекомер Leica DISTO X4

Leica DISTO X4

НОВО
Лазерен bluetooth далекомер Leica DISTO X3

Leica DISTO X3

НОВО
Лазерни нивелири Leica Lino L6

Лазерни нивелири Leica Lino L6

НОВО
Лазерен нивелир Ermenrich LV40/60 PRO и LN30

Лазерен нивелир Ermenrich LV40/60 PRO и LN30

НОВО
Лазерен bluetooth далекомер Leica DISTO D2

Leica DISTO D2

НОВО
Лазерен bluetooth далекомер Leica DISTO D110

Leica DISTO D110

НОВО
Дигитален нивелир Leica LS15/LS10

Leica LS15/LS10

НОВО
Лазерен нивелир Leica Lino ML180 / ML90

Leica Lino ML180 / ML90

НОВО
Лазерен нивелир Leica Lino L4P1

Leica Lino L4P1

НОВО

Производителите с които работим