Уреди под наем

Тотална станция Дигитален нивелир  Автоматичен нивелир
Leica TCR405power Sprinter 150M South NL24

Ъглова точност: 15cc;

Дълж. точност: 2mm+2ppm;

Обхват с 1пр.: 5000m

без призма: 400m

Точност за 1km двойно пронивел.разст: 1,5mm;

Точност за 1km двойно пронивел.разст: 2,0mm;

Уредите се предоставят в комплект със следните принадлежности:

- за тотална станция: тринога, мини-призма с щок, зарядно устройство, акумулаторна батерия, кабел за данни.

- за нивелир: тринога, лата, зарядно устройство, акумулаторни батерии, кабел за данни.

Уредите могат да бъдат ползвани при следните условия:

Уред / Наем Наем за 1 ден (от 1до 10 дни) Наем за 1ден (от 11 до 30 дни) Наем за 1ден (над 30 дни) Банкова гаранция или депозит
Тотална станция Leica TCR405power 100лв 80лв 70лв 4000лв
Дигитален нивелир Sprinter 150M 50лв 40лв 35лв 3500лв
Автомат.нивелир South NL24 15лв 10лв 6лв 240лв

Условия:

- Цените са без ДДС;

- Цените се отнасят за календарни дни;

- Ползвателят представя депозит или банкова гаранция за стойността на наетия уред.

Депозитът се възстановява в пълен размер след връщане в изправност на наетия уред.

Производителите с които работим