Филтрирай продуктите

ГИС софтуер - GIStar
Описание

GIStar е софтуерът, който искате да използвате за вашия ГИС проект, той осигурява  ГИС (Географски Информационни Системи) технологии за събиране и управление на географски данни. Обединява функционалността от софтуерите HandStar и Engineering Star и осигурява повишено събиране на данни, и графични функции. Работата с GIStar може определено да подобри управлението на ГИС данни и да удовлетвори много от вашите географски потребности. 

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

Геодезически софтуер MicroSurvey FieldGenius

FieldGenius

GPS software EGStar

EGStar