Списък на някои дейности извършвани в сервиза на ГЕО-Иванов ООД, София

Тотални станции и далекомери:
1. Ремонт и настройка на тотална станция.
2. Зареждане на нов системен софтуер на тотална станция.
3. Профилактика на тотални станции, включващо:
- Проверка за състоянието на инструмента;
- Почистване и смазване на фокусиращия механизъм;
- Почистване и смазване на механиката;
- Почистване и юстировка на оптиката;
- Проверка и настройка на колимачната и индексната грешка;
- Проверка и настройка на компенсатора;
- Електронен тест и настройка на EDM;
- Издаване на сертификат.
4. Зареждане на нова приложна програма в тотална станция.
5. Възстановяване на изтрита приложна програма.
6. Презареждане на всички приложни програми.
7. Инициализация на тотална станция.
8. Ремонт и настройка на REC модул.

Автоматични и дигитални нивелири:
1. Профилактика и настройка на нивелири.
2. Ремонт на автоматични и дигитални нивелири.
3. Смяна на компенсатор и настройка на нивелири.
4. Инициализация на дигитални нивелири.

Геодезически GPS системи:
1. Ремонт и настройка на приемник и контролер.
2. Актуализиране (upgrade) на системния софтуер GPS1200.
3. Презареждане на системния софтуер на GPS200 и GPS500.
4. Актуализиране (upgrade) на системния софтуер на GPS500.

Най-нови продукти

Лазерен далекомер Leica DISTO S910

Leica DISTO S910

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

Galaxy G6

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

New G1 Plus (BD970)

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

New G1 Plus (BD990)

НОВО
Лазерен далекомер Leica DISTO D810 touch

Leica DISTO D810 touch

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

Galaxy G1

НОВО
Интегрирана RTK GPS измервателна система

Galaxy G1s

НОВО
Портативен GNSS Приемник

S660P

НОВО
Тотална станция South серия N9/N7

South серия N9/N7

НОВО
Тотална станция South N8

South N8

НОВО
Тотална станция South N6

South N6

НОВО
Контролер таблет South X80

South X80

НОВО
Лазерен bluetooth далекомер Leica DISTO D2

Leica DISTO D2

НОВО
Лазерен bluetooth далекомер Leica DISTO D110

Leica DISTO D110

НОВО
Лазерен нивелир с зелен лазер Leica Lino L2G+

Leica Lino L2G+

НОВО
Безпилотен летателен апарат Sky Cruiser UAV System

Sky Cruiser UAV System

НОВО
Дигитален нивелир Leica LS15/LS10

Leica LS15/LS10

НОВО
Лазерен нивелир Leica Lino ML180 / ML90

Leica Lino ML180 / ML90

НОВО
Лазерен нивелир Leica Lino L4P1

Leica Lino L4P1

НОВО

Производителите с които работим